ВУАРР обявява онлайн консултации за кандидат-студенти


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите обявява безплатни онлайн консултации за кандидат-студенти. Всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 11.00 часа и от 14.00 до 15.00 часа експерти от учебните отдели ще отговарят на въпроси, свързани с бакалавърските и магистърските специалности, формите на обучение, сроковете и начините на записване.

Началото на виртуалните консултации, които ще продължат през април, май и юни, ще бъде поставено на 8 април (четвъртък) в платформата на
ZOOM
Meeting ID: 824 447 8851
PASSWORD: 3pKAiC


През новата академична 2021/2022 година ВУАРР обявява прием в девет бакалавърски програми: Управление на информационните системи, Управление на човешките ресурси, Стопанско управление, Управление на агробизнеса, Икономика на туризма, Аграрна икономика, Финанси и Счетоводство. Първокурсниците започват следването си със семестриална такса от 600 лв. за всички специалности и форми на обучение.

ВУАРР осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация. Висшето училище е единственото изнвънстолично учебно заведение, което стана  пълноправен партньор в европейския алианс ИНВЕСТ.