Ректори: INVEST е перфектният университет


Нова ера за висшето образование в Европа – това е становището, около което се обединиха ректорите на партниращите университети в Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (INVEST), обсъждайки бъдещето на европейските университети и консорциума.

На 19 май 2021 г. се състоя второто общо събрание на ректорите на Словашкия аграрен университет, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн от Нидерландия, Университета по приложни науки Карелия от Финландия и Университета на Тесалия от Гърция, които са партньори по проекта, финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ в инициативата „Европейски университети“.Участниците отчетоха постигнатия напредък в дейностите по проекта и взеха важни стратегически решения за бъдещето на европейския университет INVEST.

Срещата завърши с убеждението, че общата мечта INVEST да стане „перфектният университет“ е на път да стане реалност.

“Няма да спрем след три години“ – декларираха всички ректори и изразиха безрезервната си подкрепа за превръщането на алианса в европейски университет на бъдещето.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите води работния пакет за създаване на новия модел на европейски университет и осигуряване на качеството, който ще се превърне в пример за сътрудничество и за други университети в Европа
.
Ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова изказа специални благодарности на международния екип от експерти, работещи месеци наред по проекта с ентусиазъм и енергия, за всеотдайната работа и постигнатите резултати, поставили основите на новия европейски университет.

Повече информация за INVEST: https://invest-alliance.eu/