Отпускат стипендии за млади изследователи


Базираната международна мрежа от академични институции, организирани да подкрепят и защитават принципите на академична свобода – „Учени в риск“ (SAR), обявява покана за кандидатстване за научни стипендии за млади изследователи. Членството в мрежата включва над 530 висши учебни заведения в 42 държави.

Програмата има за цел да осигури изследователска стипендия в размер на 8000 USD, както и подкрепа за професионална общност от изследователи, чиято дейност да доведе до: публикуване на статия; предлагане на нов курс; семинар, уеб семинар или презентация на конференция.

В хода на 8-месечната програма – от ноември 2021 година до юни 2022 година, стипендиантите ще трябва да завършат своя продукт и да участват ежемесечно дистанционно в онлайн семинарни сесии, по време на които да представят напредъка на своята работа по теми, свързани с академичната свобода или сходни ценности. Във втория етап от студентите се очаква да изнесат онлайн беседа или презентация на уеб семинар пред членовете на мрежата.

Критериите за кандидатстване са описани подробно в приложената покана. Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2021 година.