Дни на отворените врати във ВУАРР – всеки четвъртък през юли и август


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите обявява Дни на отворените врати за кандидат-студенти през юли и август. Всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа експерти от висшето училище ще отговарят на въпроси, свързани с бакалавърските и магистърските специалности, формите на обучение, сроковете и начините на записване.

Първият етап от приемната кампания завърши успешно. Крайният срок за подаване на документи за втория етап е 29 юли, като на 30 юли ще се проведе тестът по бизнес култура за завършили предходни години, които не са се явявали на държавни зрелостни изпити. Останалите могат да кандидатстват с оценките от матура. Кандидатите за специалност „Управление на информационните системи“ полагат изпит по информатика. 26 август е срокът за подаване на документи за третия етап на кампанията, а изпитът е на 27 август.

През новата академична 2021/2022 година ВУАРР обявява прием в девет бакалавърски програми: Управление на информационните системи, Управление на човешките ресурси, Стопанско управление, Управление на агробизнеса, Икономика на туризма, Аграрна икономика, Финанси и Счетоводство. Първокурсниците започват следването си със семестриална такса от 600 лв. за всички специалности и форми на обучение.
Срокът за кандидатстване в магистърски програми е 23 юли за първи етап, и, съответно – 27 август и 24 септември за втори и трети етап.

ВУАРР осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация. Висшето училище е единственото изнвънстолично учебно заведение, което стана  пълноправен партньор в Европейския университетски алианс ИНВЕСТ.