Университет „Свети Климент Охридски“ - Битоля организира международна научна конференция


Университет „Свети Климент Охридски“ - Битоля организира международна научна конференция на тема „Ролята на висшето образование в развитието на обществото“. Събитието е финансово подкрепено от Фондация „Ханс Зайдел“ и ще се проведе в Охрид от 24 до 26 септември 2021 г.

Покана за участие е отправена към преподаватели от ВУАРР.

Подробности за програмата на конференцията и участието в нея на: https://uklo.edu.mk/reas2021