Безработни от Пловдив и региона се включиха в обучение по проект BLEVIVET


Безработни от Пловдив и региона се включиха в обучение по проект BLEVIVET, по който си партнират три държави – България, Турция и Белгия. Домакин бе Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, чийто ректор проф. Марияна Иванова е координатор на проекта.

Участниците в обучението се запознаха с електронната платформа за професионално обучение, която дава възможност за провеждане на комбинирани стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството с ментори от работодателски организации. Проф. Иванова поясни, че партньори по проекта са Българска консултантска компания „Interprojects“, Международният институт за социално включване – Турция, и Консултантнска компания „PhoenixКМ“ - Белгия.
Зам.-ректорът на ВУАРР доц. Екатерина Арабска представи подробно платформата, насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интерактивна среда. След като обясни на присъстващите как лесно и бързо да влязат и работят с платформата чрез създадените за всеки имейли, тя представи обучителните материали и наръчника за ползване на мобилното приложение.

Партньорите по проекта са разработили и стандарт за оценка за това как обучаемият се е справил на всеки етап от стажа, както и ръководство за придобиване и утвърждаване на предприемачески и бизнес умения в областта на екологичното земеделие.