ВУАРР – съорганизатор на Международен конгрес по икономика, бизнес и управление от серията IBANESS


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на XVI Международен конгрес по икономика, бизнес и управление от серията IBANESS, заедно с партньори от Турция и Република Северна Македония.

Конгресът ще събере изтъкнати изследователи в областта на икономиката, бизнеса и управлението от цял ​​свят. Участниците ще имат възможност да представят нови проучвания, да обменят информация и да дебатират по актуални проблеми. Всички изпратени статии ще бъдат селектирани от организаторите. По време на конгреса ще се допускат и дистанционни презентации. Езиците на събитието са английски и турски.

Всички изпратени пълни доклади ще бъдат включени в CD на конференцията и ще бъдат публикувани в рецензирани международни списания: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407- 9332), Университетът без граници Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).

XVI. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management
Call for Papers 
IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Istanbul/Turkey 
September 11-12, 2021 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria
University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia
 
We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management in Istanbul, Bulgaria organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria and "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia. The congress will bring together many distinguished researchers of economics, business and management from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. All submitted articles have undergone rigorous peer review. Both oral and distance presentation opportunities are availableduring the congress. Languages of the congress are English and Turkish.
All submitted full papers will be Included in the conference proceedings CD with ISBN and published in peer reviewed internationally indexed journals: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407-9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).
Important Dates:
Abstract Submission Deadline                      : August 20, 2021
Full Article Submission Deadline                  : September 1, 2021
Congress Programme                                   : September 9, 2021
Congress Date                                               : September 11-12, 2021
 
You can e-mail your abstract to: editor.ibaness@gmail.com
We look forward to receiving your submissions and seeing you on September 11-12, 2021 in Istanbul/Turkey.
Sincerely,
IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org