ВУАРР стартира международния проект INVEST4EXCELLENCE


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите спечели финансиране по проект за научни изследвания (INVEST4EXCELLENCE) по програма „Хоризонт 2020“, който ще стартира на 1 октомври 2021 г.

"Проектът Invest for Excellence in Regional Sustainability е естествено продължение на работата на Европейски университетски алианс INVEST“, коментира ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова. Той ще се реализира съвместно с партньорите от консорциума - Словашкия аграрен университет, Нитра, Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

INVEST4EXCELLENCE има за цел да разработи интегрирана и дългосрочна съвместна стратегия за научни изследвания и иновации в съответствие с образователните стратегии на Европейския университетския алианс INVEST.

„Проектът ще предложи модел за институционална трансформация на научните изследвания и иновации, европейска иновационна екосистема, инструменти за изграждане на капацитет. Това ще даде възможност на академичния състав да разгърне научния си потенциал, както и на студентите да се включат в изпълнението на изследователски задачи“, убедена е проф. Иванова.

Уникална платформа за подобряване на взаимодействията между институциите за висше образование, бизнеса и обществото ще даде възможност за насърчаване на гражданската ангажираност по тематика, свързана с глобалните предизвикателства пред устойчивото развитие в контекста на ново предприемаческо мислене и форми на социален диалог.

ВУАРР е лидер във втория работен пакет, по който ще се осъществи изпълнението на една от основните цели на поканата по „Хоризонт 2020“ – общ план за научни изследвания и иновации за интегрирано и устойчиво развитие на партньорските организации чрез използване на наличния потенциал за синергия.