Два проекта на ВУАРР – пример за добри практики при работа по програма „Еразъм+“


Семинар на тема „Използването на инструменти за професионално образование и обучение при работа по проекти по програма „Еразъм+“ се състоя в сградата на Центъра за развитието на човешките ресурси. По време на събитието като добри практики бяха представени два от проектите, по които е партньор Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Целта на семинара бе да се повиши информираността на професионалните гимназии и на центровете за професионално обучение относно ползите от прилагането на възможностите на професионалното образование при организиране и провеждане на мобилности по програма „Еразъм+“, както и за насърчаване на ученето през целия живот.

По време на семинара бяха представени успешно реализирани проекти, свързани с осигуряване на качеството в системата за професионално образование и обучение, прилагането на ECVET в създаването на нови обучителни програми и държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както и за обучението на учители за прилагане на добавена реалност в учебния процес.

Андреан Лазаров (национален консултант по ПОО и ECVET и експерт от екипа на ВУАРР) представи концепцията за Европейски университетски алианс INVEST по отношение на създаването на устойчива връзка между професионалното обучение и висшето образование за признаване на кредити между ECVET и ЕCTS системите в Европа. В консорциума, освен ВУАРР, участват Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия, Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия и Словашкият аграрен университет, Нитра. По време на събитието бяха разпространени флаери на проекта.

В рамките на събитието бе представен и проектът „BLEVIVET”. По него бе създадена електронна платформа за професионално обучение, която да даде възможност за провеждане на комбинирани стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството с ментори от работодателски организации. Партньори на ВУАРР са Българска консултантска компания „Interprojects“, Международният институт за социално включване – Турция, и Консултантнска компания „PhoenixКМ“ – Белгия.