Кандидатствайте за Зимното училище по ИНВЕСТ


Използване на изкуствен интелект в подкрепа на регионалното устойчиво развитие – това е темата на предстоящото зимно училище, което ще бъде осъществено от партньорите от Европейски университетски алианс INVEST. То ще се проведе от 8 до 14 ноември, а организатор е Университетът на Тесалия в Гърция.

Кандидатите трябва да са преминали поне една година от обучението си във ВУАРР. Те ще бъдат селектирани на базата на мотивационно писмо или видео визитка. Участие могат да вземат обучаеми в бакалавърска, магистърска или докторска степен, като изискването към тях е да владеят много добре работния език на зимното училище - английски, ниво минимум В2. Трябва да са мотивирани да работят в екип със студенти от различни националности. В края на курса ще получат международно признат сертификат, който ще им отвори възможности за бъдеща реализация в страната и чужбина. Периодът на провеждане на зимното училище ще бъде вписан в европейското им дипломно приложение. След успешното приключване, те ще получат и сертификат.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври.

Курсът се изпълнява като хакатон с предварителни подготвителни задачи преди същинския хакатон. По време на курса интернационалните студентски групи ще работят върху предизвикателство, поставено от гръцка организация, свързано с регионалното устойчиво развитие. Групите ще бъдат запознати с различни методи и инструменти за иновации, ще слушат лекции на експерти по изкуствен интелект и неговите приложения, както и по теми, свързани с регионалното развитие. Лектори ще бъдат преподаватели от всяка от страните партньори (Словакия, България, Гърция, Финландия и Холандия).

Курсът ще се проведе онлайн в три фази, като от 18 октомври до 7 ноември групите ще работят по предварително поставени задачи. В края на курса студентите ще научат повече за гръцкия фолклор и традиции, ще участват в онлайн клас по народни танци, а също така ще представят обичаи на своята държава. Оценката от курса се формира на базата на изпълнението на предварителните задачи (10%), на презентацията (20%), доклад за решението(30%), участие в съвместни онлайн срещи и групова работа (20% ) и дневника за обучение (20%). При формиране на оценката ще бъдат отчетени иновативността на идеята и потенциал за по-нататъшно развитие.