100 студенти от ВУАРР стажуваха в партньорски университети и организации от 8 държави


През периода 2019-2021 г. над 100 студенти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведоха обучителен стаж по програма „Еразъм+“. Вече пета поредна година ВУАРР бележи ръст в реализиране на студентска и преподавателска мобилност в направленията, в които обучава своите студенти, отчете ръководителят на Международния отдел Миглена Казашка. Равносметката бе направена в рамките на инициативата „Дни на Еразъм“, които се провеждат на 14, 15 и 16 октомври едновременно във всички държави, участници в програмата.

Бакалаври и магистри на ВУАРР бяха селектирани да проведат своето практическо обучение в организации партньори по програмата в 8 държави. Въпреки трудностите, които пандемичната обстановка наложи в много страни, студентите завършиха успешно своя стаж и се завърнаха в страната с увереността за придобити знания, умения и компетенции на европейско ниво. По време на Дните на Еразъм те ще споделят в системата „Електронен университет“ на ВУАРР своите впечатления и ще публикуват снимки от мобилностите.

„Ежегодно ВУАРР посреща Еразъм студенти от Испания, Италия, Полша, Турция , които желаят да се обучават във висшето училище в рамките на един семестър или една академична година. През първи семестър на академична 2021-2022 година вече пристигнаха първи студенти от Университет на Месина, Италия“, разказва Миглена Казашка.

Новата програма Еразъм+ (2021-2027) подкрепя екологичния и цифровия преход, насърчава социалното приобщаване, зелената и дигитална трансформация, насърчава участието на младите хора в демократичния живот. Със 7-годишен бюджет от над 26 милиарда евро новата "Еразъм+" ще бъде по-голяма от предшестващата я. Увеличението на финансирането в сравнение с предишната програма е в размер на 14,7 милиарда евро. В резултат на това около 10 милиона души в ЕС и извън него ще се възползват от възможността да учат и развиват умения и компетентности в подкрепа на своето личностно, социално и професионално развитие.

Предвидена е дигитализация на целия административен процес, съгласно Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.  Участниците в мобилности по програма „Еразъм+“, които изберат „зелено пътуване“ ще имат възможност да получат по-голяма индивидуална финансова подкрепа.