7 студенти и докторанти на ВУАРР се включват в зимното училище на Европейския университетски алианс „ИНВЕСТ“


7 студенти и докторанти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се включват в първото зимно училище, организирано от Европейския университетски алианс „ИНВЕСТ“. 18 участници от петте университета партньори - Словашкия аграрен университет, Нитра, Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия и Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия, започват да работят заедно от днес до 15 ноември. В седмицата на хакатона студентите, заедно с организаторите, лектори и представители от бизнеса и креативните индустрии, ще работят по предизвикателство, поставено от организатора на зимното училище - Университета на Тесалия.

Българските участници са четирима бакалаври от специалностите „Управление на информационните системи“, „Икономика на туризма“ и „Аграрна икономика“, а останалите трима са PhD студенти в докторска програма "Финанси и банково дело".

Освен, че се включва с най-голям брой студенти, ВУАРР ще вземе участие с експертни лекции от представители на бизнеса по време на седмицата на хакатона. Участниците, разпределени в няколко отбора, ще подготвят и представят конкретни предложения за решаването на казус. Отборите ще бъдат съветвани от ментори с опит в областта на маркетинга, бизнеса, творческите индустрии и IT сектора.

Основната тема на зимното училище е „Използване на изкуствен интелект в подкрепа на регионалното устойчиво развитие“. Едната от водещите лекции е свързана с кариерното развитие в IT сектора с помощта на изкуственият интелект. За интелигентна регионална специализация ще говори представител на Асоциацията на българските градове и региони.

Всички идеи, както и техните създатели, ще бъдат публично оповестени. Специално жури ще обяви отбора победител в последния ден от седмицата на хакатона на специална закриваща събитието церемония.