Зам.-кметът на пловдивския район „Северен“ стана доцент във ВУАРР


Зам.-кметът на пловдивския район „Северен“ Красимир Асенов стана доцент във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Съветът на Департамент по икономика и управление го избра да заеме академичната длъжност доцент по културна антропология и социално управление. Дипломата му бе връчена на специална церемония, на която присъстваха президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова, ректорът на висшето училище проф. д-р Марияна Иванова, както и представители на академичното ръководство

 

„Отвъд ойкумена. Глобалното гето“ е темата на хабилитационния труд на Асенов, който разглежда формирането и развитието - пространствено и културно, на гетоизирана градска структура. Въвежда в научно обращение термините омнитропизъм и урбанистична хипертрофия, като акцентира върху несъразмерното разрастване на градовете и градските периферии и формирането на стотици хиляди гета.

В хабилитационния си труд развива нова теория за „социалната хомеостаза като форма за опазване на етнокултурната идентичност (групи, общности, народи)“. Описва и анализира наличните, застрашените и заличените от историческата памет културни образци на жителите на турскоговорящите ромски махали в Южна България (Столипиново, Шекер махала, Аджисан махала, Арман махала – Пловдив; Лозница – Асеновград; Република – Хасково; Изгрев – Пазарджик и пр.) Описва също характерните етнокултурни стратегии за икономическо оцеляване и натрупване на капитали на ромите.

„Утвърдените със столетия разбирания за гетата днес излизат от употреба. Новите глобални процеси трансформират всички сфери на човешкото битие. Относителното задържане на границите на гетата до края на миналия век днес, под въздействието на определени политики, се формират миграционни маршрути, нетипични географски и урбанистични пространства, подготвени за заселване с групи, произхождащи от гета или гетоподобни ареали“, пояснява доц. Асенов.