Доц. Ангел Саров на международна конференция за потенциала на зелената икономика и селския туризъм


Преподавателят от Катедра „Икономика и финанси“ към Департамента по икономика и управление на ВУАРР доц. Ангел Саров взе участие в международната конференция „Потенциал на зелената икономика и селския туризъм: перспективи за устойчиво развитие на регионите“. Организатор на събитието бе Белгородският университет по коопериране, икономика и право заедно с Международен център „Зелени работни места и устойчиво развитие“, Национална асоциация на организациите за развитие на селските райони и екотуризъм и Международният съюз на неправителствените организации „Евразийска народна асамблея“. Пандемията от COVID-19 наложи събитието да се проведе онлайн.

Доц. Саров се включи с доклад на тема: „Подход за оценка на икономическата ефективност на биостимулантите в селското стопанство”. След като поясни защо темата е актуална, визирайки европейските политиките, новите приоритети на ОСП и целите на Зелената сделка, той се фокусира върху икономическата ефективност на биостимулантите в земеделието.

„Предлагам модел за оптимизация на производствената структура на земеделското стопанство. Базата данни са събрани от реално действащо стопанство. Залагам различни критерии за оптимизация, като правя сравнение при използването на биостимуланти, които влияят върху растежа и развитието на земеделските култури, и без прилагането им“, поясни доц. Саров.