Eксперти разработиха оценъчен стандарт за 8 професии в рамките на проекта BLEVIVET


Експерти разработиха оценъчен стандарт за 8 професии в рамките на проекта “BLEVIVET - Комбинирани виртуални стажове в областта на бизнеса и предприемачеството”. Професиите са Агро-еколог КОД 621140; Оперативен счетоводител КОД 344030; Продавач-консултант КОД 341020; Спедитор-логистик КОД 840110 ; Сътрудник в малък и среден бизнес КОД 345050; Търговски представител КОД 341040; Фермер КОД 621060; Фирмен мениджър КОД 345020.

На 12 ноември 2021 г. се проведе втората част от събитието за разпространение на резултатите по проекта, на което присъстваха зам.-кметове на пловдивските райони „Северен“ и „Западен“, представители на Търговско-промишлената камара в Пловдив, Институт по зеленчукови култури „Марица“, Овощарски институт, Институт по растителни и генетични ресурси – Садово, преподаватели в системата на професионалното образование и обучение, представители на академичната общност и заинтересовани потребители.

Събитието бе открито от ректора на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова, която представи основните постижения на проекта. Резултатите от пилотната фаза на апробиране на  интелектуалните резултати бяха презентирани от националния консултант по професионално образование и обучение Андреан Лазаров.85 учащи в системата на професионалното образование и обучение и 17 ментори от малки и средни предприятия са участвали активно в процеса на комбинирани стажове, като всички обучаеми са преминали и през етап оценка на базата на създадените стандарти. Всички те са получили практически съвети и подкрепа, за да преодолеят по-лесно социалната изолация по време на пандемията от COVID-19.

„Участниците са развили своите междуличностни умения и са разработили стратегии за идентифициране на предприемачески цели, проучили са възможностите за кариерно развитие. Благодарение на проведените стажове, учащите са доразвили социалните си умения и са създали нови професионални контакти“, поясни Андреан Лазаров.

С участниците в събитието бяха обсъдени възможности за осигуряване на устойчивост на проектните резултати и тяхното дълготрайно внедряване в практиката. Проектният инструментариум е предоставен за използване на всички заинтересовани лица в България, в това число професионални гимназии, средни училища и центрове за професионално образование и обучение. Обсъдена бе и възможност за надграждане на проекта в сферата на висшето образование.