1 година памет за проф. Димитър Димитров


Професоре, измина цяла година без Вас!

Това е и малко, и много време. Което опитахме да напълним със съдържание – така както сте ни учили: с вяра, наука и труд. Не ни е лесно, но не можем да си позволим отстъпление. И заради Вас, и заради себе си, и заради бъдещето на институцията, в която вложихте цялата си енергия и развитието на която се превърна във Ваша мисия.

Казвахте ни, че животът е за смелите. Това ни окуражава да не се огъваме пред препятствията, които сега, когато Ви няма, ни се струват толкова много и си даваме сметка какво Ви е струвало да се справята с онази лекота, която на нас все още ни убягва. Но не се отказваме.

Убеждавахте ни да не се страхуваме да грешим, но да се учим от непремерените и неоправдани ходове. Няма да крием – имаше и такива, но Ви уверяваме, че те ще ни направят по-мъдри занапред.

Призовавахте ни да бъдем победители в конкурентната среда – достойно представяме името на ВУАРР на международната академична сцена, справяме се и с предизвикателствата на обучението от разстояние. Следвайки заръката Ви, че един университет трябва да гледа поне 50 години напред.

И най-важното Ви послание за това да правим всичко с вдъхновение – така ни липсват Вашият заразителен смях, остроумието и мъдрите съвети.

Светъл полет на духа!