Доц. Ангел Саров: Биостимулантите се прилагат все по-масово, но земеделските производители все още не са наясно с крайния положителен ефект


„През последните 10 години биостимулантите започват да се прилагат все по-масово, но все още земеделските производители не са наясно с крайния положителен ефект“. Това коментира преподавателят от Катедра „Икономика и финанси“ към Департамента по икономика и управление на ВУАРР доц. Ангел Саров по време на публичната си лекция на тема: “Оптимизиране на производствената структура на земеделски стопанства при използване на биостимуланти“. Заради епидемичната обстановка тя ще се проведе във виртуална среда. Мнението на доц. Саров е, че е необходимо да се организират повече срещи на производителите с агроикономисти, за да им помогнат в направата на анализ за позитивите на биостимулантите, които всъщност са сурови органични материали, които влияят директно върху физиологичните процеси и са ефективни в много ниски концентрации. Става дума за екстракти от растителни суровини, от животински материали и хумусни субстрати.

Доц. Саров припомни, че според целите на Зелената сделка до 2030 година с 20% трябва да се намали употребата на торове, до 50% - на пестициди и с 50% на антимикробни медикаменти за животните. Площите с биопроизводство трябва да достигнат 25% в ЕС.

„Темата за биостимулантите ме вълнува от години. Ще продължа да работя в тази насока – да популяризирам използването им. Полезността на даден биостимулант може да се установи при разработка на бизнес план на едно земеделско стопанство. При оценка на действието на даден фактор обаче не може да се подхожда изолирано“, пояснява доц. Саров.

Агроикономистът има дългогодишен научен интерес в тази област. Базата данни за изследването му са събрани от реално действащо стопанство. Залага различни критерии за оптимизация, като прави сравнение при използването на биостимуланти, които влияят върху растежа и развитието на земеделските култури, и без прилагането им.