Студенти и преподаватели от пет държави на Международно лятно училище в Пловдив по проект „ИНВЕСТ“


Студенти и преподаватели от пет държави ще вземат участие в Международното лятно училище, което се реализира по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. Домакин на Лятното училище на тема „Осигуряване на качество на обществените услуги за устойчиво регионално развитие“ ще бъде Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Участници са партньорите в консорциума - Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия, Словашки аграрен университет, Нитра и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Програмата на Лятното училище е разделена на две части: подготвителна работа по първоначални задания с подкрепата на ментори - онлайн в периода 9 - 20 май 2022 г., и интензивен едноседмичен курс в Пловдив в периода 30 май – 3 юни 2022 г.

Официалното откриване е на 9 май от 10 часа в платформата Zoom. Приветствие към участниците ще поднесат проф. д-р Луция Палшова от Словашкия аграрен университет, проф. д-р Марияна Иванова – координатор на „ИНВЕСТ“ за България, както и ръководителите на дейностите Летни и Зимни училища от всяко партньорско висше училище. В откриващата онлайн сесия ще вземат участие представители на ВУАРР, които ще презентират работата по проекта, програмата на Лятно училище 2022 и инструкциите за употреба на Moodle платформата, която ще съпътства обучителната част.

В периода от 10 до 19 май ежедневно са предвидени по две експертни лекции на преподаватели и специалисти от всеки от петте университета в консорциума. По време на виртуалните две седмици студентите ще работят по индивидуални задания, свързани с една от четирите теми на панелите на Лятното училище:

• Качество в образованието и обучението

• Социални услуги и социално включване

• Социални иновации и устойчиво регионално развитие

• Социално предприемачество

В рамките на присъствената седмица на Лятното училище в Пловдив (30 май-3 юни) участниците ще представят своите разработки, като най-оригиналните идеи ще бъдат наградени и представени на широката общественост.

/files/custom_files/files/invest-2022-summer-school-brochure.pdf