Eвропейски университетски алианс „INVEST“ на годишната конференция на EURASHE в Брюксел


Европейският университетски алианс „INVEST“ ще вземе участие в 31-та Годишна конференция на Европейската асоциация за специализирано висше образование (EURASHE), която ще се състои на 23 и 24 май в Брюксел.

EURASHE е официално признат орган за представяне и защита интересите на специализираните висши училища на европейско ниво. В организацията членуват колежи, университети, научни институти, национални представителства на Съвета на ректорите, работодателски и професионални организации и национални акредитационни агенции.

150 са регистрираните участници за конференцията, в която ще се включат образователни експерти, представители на ЕК, ЕП и Съвета на Европа, водещи европейски университети, политически анализатори, за да дискутират бъдещето на професионалното висше образование и предстоящите предизвикателства.  

Като партньор в алианса „INVEST“ ВУАРР ще вземе активно участие в конференцията. Координаторът на „INVEST“ за България и ректор на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова ще представи постер, свързан с реализацията на живите лаборатории в Южен Централен район и отражението им върху дейността на ВУАРР. Тя ще акцентира и върху укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на качеството на образованието.

Проф. Иванова ще участва и в сесията за демонстрация на добри практики в сферата на висшето образование и проекта INVEST4EXCELLENCE като възможност за разработване на интегрирана и дългосрочна съвместна стратегия за научни изследвания и иновации в европейските университети. По темата ще се включат Drahoslav Lancaric и Martin Valach от Словашкия аграрен университет.

Добри практики по темата „Иновации за регионалната устойчивост Европейски университет – нов модел на транснационален алианс, повишаващ конкурентоспособността и високото качество на образованието и научните изследвания“ ще представят Nicholas Samaras и Pandelis Ipsilandi от Университета на Тесалия.

Презентацията на Андреан Лазаров от ВУАРР е свързана с въздействието на проекта върху петте университета в консорциума. Заедно с Konstantinos Kokkinos от Университета на Тесалия, той ще бъде модератор на уъркшоп за осигуряване на устойчивост на европейските алианси.

Как изглежда съвременният европейски университет – това е темата на постера на Denise Lapoutre и Liisa Timonen от Университета по приложни науки Карелия.