Започна Международното лятно училище по проект „INVEST“


Днес, когато отбелязваме Деня на Европа, на единството и мира на стария континент, бе дадено началото на Международното лятно училище по проекта за Европейски университетски алианс „INVEST“. Домакин на Лятното училище на тема „Осигуряване на качество на обществените услуги за устойчиво регионално развитие“ е Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. От 9 до 20 май участниците ще работят онлайн по индивидуални и групови задания с подкрепата на ментори, а интензивният едноседмичен курс ще се състои присъствено в Пловдив в периода 30 май – 3 юни.

Първи приветствени думи към участниците на откриването, което се състоя в платформата Zoom, отправи проф. д-р Луция Палшова от Словашкия аграрен университет в Нитра. Тя пожела успешна работа на екипите, изрази увереност, че ще бъдат създадени нови приятелства и благодари на организаторите за перфектната програма.

„За мен е удоволствие да ви кажа „Добре дошли“ на Лятното училище и да ви представя най-големия извънстоличен частен университет в България. Надявам се, макар и от разстояние, през следващите две седмици да бъде създадена добра атмосфера за екипна работа, след което с нетърпение ще ви очакваме в Пловдив – в града, който през 2019 г. беше Европейска столица на културата“, обърна се към присъстващите на откриването проф. д-р Марияна Иванова – ректор на ВУАРР и координатор на проект „INVEST“ за България.

Участие в Лятното училище ще вземат студенти от партньорските университети в консорциума – 12 от Университета на Тесалия, Гърция, 1 от Университета по приложни науки Карелия, Финландия, 7 от Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия, 3 от Словашкия аграрен университет в Нитра и 5 от  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Същността на проекта „INVEST“, чиято цел е създаването на модерен европейски университет в съответствие с изискванията за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите на Европа, бе представен от Андреан Лазаров от ВУАРР. Той фокусира вниманието върху основните задачи и четирите стратегически цели, възможностите за мобилности и участие в живи лаборатории. Лазаров представи и петте нови специализаци за бакалаври, по които започва прием още тази есен: Развитие на устойчиви общности, Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие, Интегрирано управление на околната среда за устойчиво развитие на ландшафта, Устойчиви общности в енергиен преход и Общество 5.0 и цифрова трансформация. Предстои разкриването и на три магистърски програми: Устойчиво градско развитие, Устойчиви технологии в малките и средни предприятия и Управление на кризи и риск.

В откриващата онлайн сесия взе участие и Делян Плачков – системен администратор от ВУАРР, който предствави инструкциите за употреба на Moodle платформата, която ще съпътства обучителната част на Лятното училище.

Приветствие към участниците поднесоха и координаторите на Летните и Зимните училища Меглена Казашка (ВУАРР), Моника Бимбалова (Словашки аграрен университет), Кори Хукстра (Университет по приложни науки Карелия) и Василис Кириатис (Университет на Тесалия).

Какви са дейностите, лекциите, груповите и индивидуални задания, заложени в програмата на Лятното училище, представи доц. д-р Екатерина Арабска от ВУАРР. В периода от 10 до 19 май ежедневно са предвидени по две експертни лекции на преподаватели и специалисти от всеки от петте университета в консорциума. По време на виртуалните две седмици студентите ще работят по индивидуални задания, свързани с една от четирите теми на панелите на Лятното училище: Качество в образованието и обучението, Социални услуги и социално включване, Социални иновации и устойчиво регионално развитие, Социално предприемачество.

В рамките на присъствената седмица на Лятното училище в Пловдив (30 май-3 юни) участниците ще представят своите разработки, като най-оригиналните идеи ще бъдат наградени.