Как живите лаборатории развиват образованието разкри проф. Рик Юег от Университета за приложни науки Ван Хол Ларенщайн


Какво са живи лаборатории и как Living Labs се вписват в проекта за Европейски университетски алианс „INVEST“ разкри пред участниците в Международното лятно училище проф. Рик Юег от Университета за приложни науки Ван Хол Ларенщайн в Нидерландия. Той бе първият лектор, с чиято презентация бе поставено началото на обучителната част от двуседмичната онлайн сесия, когато участниците ще работят по индивидуални и групови задания с подкрепата на ментори.

Рик Юег е професор по регионални преходи към кръгово земеделие от януари 2021 г. Преди това, в продължение на осем години, е бил професор по устойчив агробизнес в столични райони, и двата във VHL-UAS. В своите изследователски проекти в Нидерландия, Индия, Африка и различни европейски страни той цели да интегрира експертни знания за развитие на регенеративно земеделие. Проф. Юег работил като директор на проекти в холандската програма за иновации „TransForum“. Има докторска степен по селскостопански науки.

В неговите Living Labs приложните изследвания и образованието са интегрирани.

По време на презентацията си проф. Юег направи връзка към изготвения по проекта на алианса „INVEST“ доклад, свързан с изградените живи лаборатории в партньорските университети. В доклада има описание на целите и тематичните направления за проучванията: Вода, енергия, храна, околна среда; Качество на живот; Предприемачество.

Всяка държава следва да формира проблемите, касаещи регионалното развитие, да направи изводи и заключения, които да помогнат при работата в живите лаборатории.