Социалните иновации и услуги за устойчиво регионално развитие – фокус на онлайн лекциите на Лятното училище


Какви са предизвикателства на социалните иновации в устойчивото селско стопанство и хранителните системи разкри пред участниците в Международното лято училище по проекта за Европейски университетски алианс „INVEST“ Данка Моравчикова от Словашкия аграрен университет в Нитра. Тя е доцент в Института по маркетинг, търговия и социални изследвания към Факултета по икономика и мениджмънт във висшето училище. Професионалният й опит е свързан със социално-икономическата трансформация на селските райони в контекста на глобализацията, нагласите на младите хора към предприемачеството исоциалните иновации в аграрния сектор. Член е на Европейското дружество за социология на селото.

Доц. Моравчикова постави фокус върху хранителните хъбове, разгледа социалното земеделие като нова практика, която чрез инициативи в селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост се стреми да насърчава реинтеграция на хората в неравностойно положение в общността и в същото време да произвежда стоки.Как управлението на знанията може да служи като инструмент за подобряване на качеството на социалните и здравните услуги в скандинавските страни – по тази тема говори при презентацията си Тийна Сойнинен - доктор по социални науки в Университета за приложни науки - Карелия. Тя изгражда комбинирана база данни за мултидисциплинарни изследвания на дейности в здравеопазването и социалните грижи и тяхната ефективност.„Социални иновации и устойчиво регионално развитие“ бе темата на лекцията на Ефтихия Натанаил - професор по проектиране и оценка на транспортни системи в катедрата по строителство на Университета в Тесалия. Нейните области на изследване са транспортно планиране, проектиране, интелигентни транспортни системи, интермодален транспорт, логистика. В неотдавнашно изследване прави оценка на въздействието на интелигентните решения върху транспорта, изучава системи, свързващи транспорта на дълги и къси разстояния за пътници и товари, анализира ефекта на схемите за сътрудничество и разпределените информационни системи върху градските и междуградските мрежи, оценява ефективността на  обществения транспорт за обществото.