Участниците в Международното лятно училище подкрепиха Социалното предприятие за хора с увреждания – Пловдив


Сувенири, изделия от керамика и бижута, аксесоари с традиционни български мотиви бяха презентирани на щанда на Социалното предприятие за хора с увреждания – Пловдив в рамките на третия ден от програмата на Международното лятно училище по проект ИНВЕСТ. Служители на предприятието изложиха изработеното в стъклодувното ателие и ателиетата по текстил и керамика. Директорът Ванина Костадинова разказа, че е създадено по европейски проект, но четири години по-късно вече е общинско предприятие, в което работят 50 души с различни увреждания, и успява да се самоиздържа. Студентите подкрепиха предприятието, като купиха изложените артикули.
 
Успяват ли да намерят успешна реализация хората с увреждания в България – за това говори председателят на УС на Националната федерация на хората с увреждания Елка Тодорова. Тя поясни, че федерацията оказва подкрепа на уязвимите, като опитва да им осигури възможност за първо работно място. В момента реализира два проекта по програма „Еразъм+“ за създаване на безплатна платформа и разработване на обучителен курс за въздействието на индустрия 4.0.
 
За хранителната банка, за това как да пестим храна във времена, в които човечеството започва да изпитва недостиг на ресурси и милиони хора гладуват, говори д-р Назан Арифоглу Сен от Университета „18 март“ в Чанаккале.
 
Председателят на Агенцията за регионално развитие с бизнесцентър за малки и средни предприятия инж. Велизар Петров бе водещ на уъркшоп, свързан с дейностите в живите лаборатории. Той постави акцент върху успешното унаследяване на семеен бизнес.
 
Опитът на живата лаборатория и биосферният резерват в Северна Карелия, бе представен от Ласи Оконен.
 
Мариан Ковачик от Словашкия аграрен университет представи добри практики от социалното предприемачество в Словакия.
 
Яна Курки от Университета по приложни науки Карелия представи предизвикателствата пред социалните услуги.
 
Сара Зернитз и Симон Матахелумуал няправиха презентация на тема „Социални иновации в пространственото планиране“.