Проф. Рик Евек от Нидерландия на работна среща във ВУАРР


Работна среща с екипа на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведе проф. Рик Евек от Нидерландия, партньор по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. Той бе на посещение в Пловдив във връзка с живите лаборатории и вписването им в програмите на консорциума като нов подход за насърчаване на иновативното мислене в среда, ориентиран към потребителя. Предвижда се формирането на работни групи, които да организират дейности по създаване на лаборатории за регионално устойчиво развитие във всеки университет. Проф. Евек се запозна с основните производства в пловдивски регион и посети популярни културно-исторически и природни забележителности.

Партньорите по „ИНВЕСТ“ вече разработиха първите 5 бакалавърски специализации от планираните общо 10 по проекта. Те ще стартират през академичната 2022 – 2023 година: Развитие на устойчиви общности, Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие, Интегрирано управление на околната среда за устойчиво развитие на ландшафта, Устойчиви общности за осъществяване на енергиен преход, Общество 5.0 и цифрова трансформация.

Работните групи започнаха работа и по уточняване на съвместните магистърски програми, част от които може да стартират още през новата академична година, а именно: Устойчиво градско развитие(ръководена от екипа на Университета в Тесалия, Гърция и Управление на кризи и устойчиво развитие (ръководена от екипа на ВУАРР). Това ще даде възможност на студентите от ВУАРР да получат допълнителна специализация и да проведат част от обучението си в партньорските университети.