Представители на френски холдинг на посещение във ВУАРР


Представители на френския холдинг GROUPPE LAUVIGE се срещнаха с ръководството на ВУАРР в лицето на президента доц. д-р Светла Димитрова и ректора на проф. д-р Марияна Иванова. Срещата бе организирана благодарение на тясното сътрудничество на висшето училище с район „Северен“ на Община Пловдив, на която присъства и зам.-кметът доц. д-р Красимир Асенов.

Холдингът заделя 5% от оборотните си приходи за подпомагане на каузи, свързани с лица в неравностойно положение, и за малцинствата. На срещата бяха обсъдени възможности за организиране на финансов грант за младежи от уязвими групи, благодарение на който те да имат възможност да се обучават в бакалавърски и магистърски програми, предоставяни от висшето училище. Проф. Иванова обърна внимание върху многообразието от националности във ВУАРР, където се обучават студенти от Турция, Украйна, Молдова.