Иновации след теренни проучвания в Садово донесоха отличия на нидерландски студенти


Иновации, предложени в резултат на теренни проучвания в пет селища на община Садово, донесоха отличия на нидерландски студенти от Университета Ван Хол Ларенщайн. Младежи и преподаватели от висшето училище проведоха през месец май 2022 г. едноседмично изследване с подкрепата на Висше училище по агробизнес и регионите и община Садово. Младежите работиха в групи, направиха интервюта с местни жители и разговаряха с представители на различни институции, а на финала предложиха авторски решения за подобряване начина на живот на общността.

Иновациите им бяха представени на Бизнес панаира Greentrepreneur 2022, където студенти от бакалавърските програми Животновъдство, Хранителни технологии, Международен бизнес с храни и цветя, Управление на международното развитие и Управление на жизнената среда презентираха своите авторски идеи. Най-оригиналните от тях получиха награди.

Сред отличените идеи бе тази за медицински автомат пред хранителния магазин в центъра на Селци. Предложението идва в резултат на проведени интервюта с жителите и използване на множество инструменти за оценка на поминъка им. „Автоматът ще се пълни от аптекар от Поповица и ще продава лекарства без рецепта. Един път месечно идва фармацевт за няколко часа, за да раздаде предписаните лекарства. Така в магазина ще се създаде пункт за получаване на медицински средства и възрастните хора (най-голямата демографска група) вече няма да се налага да разчитат на някого, за да получат лекарства“, обясняват авторите на идеята от специалност Управление на международното развитие. Те благодарят на колегите си преводачи от ВУАРР и на местна общност за съдействието и подкрепата и се надяват предложеното от тях нововъведение да бъде полезно.

Аптека на колела е предложението на 8-членния студентски екип, работил в Моминско. За да подобрят живота на хората в селото, които се оплакали от липсата на транспорт, а оттам и от възможността да си набавят лекарства, те измислили подвижната аптека. „Това може да бъде ван/линейка, управляван от фармацевт, който да доставя основни лекарства, но и рецепти на жителите на Моминско и околните села. Достатъчно е да минава през селата веднъж или два пъти седмично“, поясняват авторите на идеята.

Отличията и иновационните разработки за община Садово са качени на сайта Greentrepreneur 2022.

Организаторите от Нидерландия изказват благодарности на ВУАРР, INVEST Regional Living Lab и община Садово за оказаното съдействие в провеждане на теренните проучвания.