Преподаватели на ВУАРР участваха в работен семинар по проект INVEST4EXCELLENCE


„Научни изследвания и иновации – институционална трансформация и устойчивост на институциите в системата на висшето образование“ бе темата на работен семинар, проведен на 20 и 21 август 2022 г. в гр. Велинград в рамките на проект INVEST FOR EXCELLENCE IN REGIONAL SUSTAINABILITY: INVEST4EXCELLENCE.

В първата сесия ректорът на ВУАРР и проектен координатор проф. д-р Марияна Иванова представи Европейски университетски алианс ИНВЕСТ и проект INVEST4EXCELLENCE. Участниците дискутираха работата на ВУАРР за създаване на нов модел европейски университет и институционална трансформация в науката и иновациите.

Дискусионният панел през втория ден акцентира на съвременните процеси на дигитализация във висшите училища и иновативните инструменти и решения в алианса. Участниците обсъдиха ролята на ВУАРР във връзка с актуалните предизвикателства пред електронното обучение и изграждането на виртуалния кампус на Европейски университет ИНВЕСТ.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова увери присъстващите, че ръководството на висшето училище е поело ангажимент да осигури популяризиране и устойчивост на дейностите в проекта, вкл. работа в новите образователни програми, в регионалните „живи лаборатории“ за научни изследвания и трансфер на иновации, мобилности и специализации, публикации и участия в научни форуми и др.