Ректорът на ВУАРР към участниците в Международния конгрес по проблемите на климата: Темата трябва да бъде интегрирана в учебните програми

 
Приветствие към участниците в Международния конгрес по проблемите на климата отправи ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р Марияна Иванова. ВУАРР е съорганизатор на събитието, на което основен двигател е Университетът „18-ти март“, Чанаккале, Турция. С онлайн форума двата университета отбелязват и 30 години от създаването си.
 
Конгресът поставя на фокус Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и нейните цели.
 
В отделни секции учени от различни университети дискутират важни въпроси, свързани с въздействие на изменението на климата върху природните ресурси, градското планиране, провеждането на образователни програми, с агротуризма като инструмент за управление на риска и влиянието на климатичните промени върху туризма. Ще бъдат представени интердисциплинарни теми и изследвания, тъй като всички елементи на околната среда са взаимосвързани и влизат в сложни взаимодействия в условията на изменение на климата. Има специален раздел за млади учени.
 
„Темите обхващат широк кръг от въпроси, свързани с образователното съдържание и различните подходи за прилагане на знания за изменението на климата и устойчивото развитие. Бъдещето е на младите хора и колкото по-рано се заемат с тези проблеми, толкова по-благоприятен ще бъде ефектът. Освен това, като университети, ние трябва да интегрираме обучението за адаптиране към изменението на климата в нашите учебни програми, за да може всеки студент да има основно разбиране за науката за климата и съответните решения“, заяви в приветствието си към участниците ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова.
 
И добави, че климатичните промени са във фокуса на двата европейски проекта, по които работи ВУАРР - INVEST и INVEST4EXCELLENCE.
 
В конгресната програма като лектори и модератори са включени преподаватели и експерти на ВУАРР.