Благодарствен адрес за д-р Назан Арифоглу-Сен от Университета „18 март“ в Чанаккале


Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите връчи благодарствен адрес на преподавателя от Университета „18 март“ в Чанаккале, Република Турция – Назан Арифоглу-Сен. На импровизирана церемония в заседателната зала на ВУАРР президентът доц. д-р Светла Димитрова и и ректорът проф. д-р Марияна Иванова благодариха за съвместната работа през изминалата година, в която д-р Арифоглу-Сен бе част от екипа на висшето училище. Тя се включи като лектор в обучителния процес, взе участие в конференции, конгреси и кръгли маси, както и в реализацията на дейностите, свързани с Европейския университетски алианс „INVEST“.
„Едва година мина като миг. Ценим и уважаваме Вашия професионализъм, впечатлени сме от енергията и мотивацията Ви и вярваме, че съвместното ни сътрудничество ще продължи и занапред“, каза доц. Димитрова.

Ректорът проф. Иванова изрази увереност, че д-р Арифоглу-Сен ще продължи да работи по проект „INVEST“ и в най-скоро време ще придобие научното звание „доцент“.
Като спомен за изминалата година в Пловдив тя получи пейзаж от Стария град и комплект бижута.
Трогната от вниманието, д-р Арифоглу Сен обеща дългогодишното партньорство с ВУАРР за продължи и занапред и покани екипа на среща в Чанаккале.