ВУАРР съорганизатор на три конференции на научно-техническите съюзи


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на три събития на Сдружение „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката-Пловдив“, които ще се проведат до края на календарната година.
Първата инициатива е научно-техническата конференция „Опаковки - тенденции в развитието и приложението“, която ще се състои на 30 септември. Доклади ще бъдат представени в пет тематични направления: опаковъчни средства, безопасност и изпитване, графичен дизайн, оползотворяване и рециклиране и опаковъчни машини и линии.
На 13 и 14 октомври ще се състои Национална научно-техническа конференция „Екология и здраве“. Доклади се приемат до 1 октомври в следните тематични направления: земеделие, храни и хренителни технологии, медицина, урбанизация и околна среда.
По традиция през ноември ще се проведе Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“. В програмата са включени доклади в 9 тематични направления: храни и туризъм, машиностроителни технологии, уредостроене, транспорт, предприемачество и бизнес, земеделие, автоматика и IT, електроника и електротехника, енергетика. Форумът ще се проведе на  24-25 ноември.