Европейски алианс „ИНВЕСТ“ надгражда знания и умения за решаване на глобални проблеми

 
Надграждане на знания и умения и предоставяне на креативни решения за решаване на глобални проблеми – тази възможност дава Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. Партньори в консорциума са Словашкият аграрен университет в Нитра, Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия, Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Една от водещите цели е създаване на модерен европейски университет в съответствие с изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите. Алиансът дава възможност за обучение в интеркултурна и многоезична среда, за мобилности, а ВУАРР вече бе домакин и на Международно лятно училище.
 
1. Петте нови специализации, информационни листове и как и кога да кандидатствате
2. Основен етап на INVEST European University Alliance
3. Преглед на първото успешно лятно училище със смесено обучение в Пловдив, България
4. Участието на INVEST в конференцията CSUM в Скиатос, Гърция
5. Изявление за подкрепа на INVEST Alliance на Инициативата за стартиращи селища, представено на Мария Габриел и подписано в Саламанка. Испания
6. Участие на INVEST Alliance в TIF
7. Програмата на Новото зимно училище, озаглавена „Потенциал на устойчивия туризъм за развитие на общността“ в Нитра, Словакия
8. Програмите New Fellow
9. Нов партньор на INVEST Alliance, Университетът на Реймс Шампан-Арден

Прочетете повече тук:
https://www.invest-alliance.eu/en/Home/NewsInfo?link=34-newsletter-2---october-2022