Европейският алианс "ИНВЕСТ" ще се разшири с още два университета от Франция и Италия


Университетът Ван Хол Лоренщайн бе домакин на поредната среща на управленския екип и на ректорската асамблея в рамките на Европейски университетски алианс "ИНВЕСТ" (http://www.invest-alliance.eu). Екипът на ВУАРР бе представен от ректора проф. д-р Марияна Иванова и от Андреан Лазаров, експерт "Проекти". В рамките на срещите беше представен мониторинг за изпълнението на всеки от работните пакети и бяха обсъдени проектните резултати.

Програмата за допълнителна квалификация и подобряване на уменията на преподавателски и непреподавателски персонал (Invest Fellow Programme) стартира през този месец и екипът на ВУАРР ще представи 6 обучения, свързани с приобщаващо образование и обучение, универсален дизайн на преподаване, работа с електронни платформи. Ще бъде осъществена менторинг подкрепа в рамките на следващите месеци.

Особено внимание бе обърнато върху ратифициране на решението на селекционната комисия за разширяване на консорциума през следващия програмен период. С единодушие ректорите на петте университета одобриха включването на Университета в Реймс Шампайн-Арден, Франция (University of Reims Champagne-Ardenne) и Университет Милано Бикока (Università degli Studi di Milano Bicocca) в следващото проектно предложение за развитие на алианса "ИНВЕСТ". В рамките на дискусиите бяха набелязани ключови моменти във връзка с нови дейности, специализации и продукти в рамките на новото проектно предложение, като особено внимание ще се обърне върху по-широкото включване и овластяване на студентите от седемте университета.