ВУАРР домакин на национално обучение на кариерни консултанти

 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на Национално обучение на кариерни консултанти, което ще се проведе от 23 до 25 ноември. Инициативата е в подкрепа на практикуващи специалисти в образованието: кариерни консултанти, работещи в Центрове за личностно развитие и/или в Кариерни центрове във висшите училища и в структурите на Агенцията по заетостта; психолози и педагогически съветници в различните степени на средното образование; учители, класни ръководители, които осъществяват дейности по кариерно ориентиране; обучители в Агенции за подбор и обучение на персонала, консултанти в Центровете за професионално образование и обучение и консултанти от бизнес организации, които имат отношение към пазара на труда.
 
Обучението има за цел да надгради постигнатото в предходните обучения и да се утвърдят модели на кариерно ориентиране на ученици и младежи, които да се прилагат от участници с по-малък опит и от такива, които търсят иновативни практики.