ВУАРР се изкачва с позиция нагоре в професионално направление „Икономика“ според новата Рейтингова системаВисше училище се изкачва с позиция нагоре в професионално направление „Икономика“, показват данните от новата Рейтингова система на МОН. В професионално направление „Администрация и управление“ запазва миналогодишната позиция.
 
В частни висши училища се обучават близо 13% от студентите в страната.
 
Анализите показват, че икономиката остава направлението, в което се обучават най-много студенти, въпреки че броят им намалява през 2022 г.
 
Безработицата сред завършилите висше образование в последните пет години пада до рекордно ниски нива. Средните им доходи също нарастват. Все повече от тях работят на позиция, за която е нужна диплома за висше образование. Въпреки положителните тенденции, все още има големи различия в заплащането, безработицата и приложението на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление.
 
Средният осигурителен доход на завършилите висше нараства, достигайки до 1647 лева през 2022 г. при 1520 лева през миналата година и едва 867 лева през 2014 година. Сумата изпреварва средния осигурителен доход за страната, който за септември е бил 1335 лева.