Преподаватели обсъдиха новата бакалавърска специализация „Устойчиво земеделие“ по проект „ИНВЕСТ“


Преподаватели от партньорски университети по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“ се включиха в обучение за разработване на нови бакалавърски специализации, което се проведе в хибриден формат. На място във ВУАРР бе Камил Ритмайер от Университета Ван Хол Ларенщайн.
 
Ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р Марияна Иванова припомни, че един от основните резултати на проекта е да се разработят 10 бакалавърски специализации, 4 магистърски и 2 докторски програми. На този етап се работи върху втория набор от 5 бакалавърски специализации. ВУАРР ръководи екипа за специализацията по Устойчиво земеделие, който ще разработи учебната програма и учебните материали. В него участват още представители от Словашкия аграрен университет, Университета Van Hall Larenstein от Нидерландия, от Университета на Тесалия, Гърция. ВУАРР е поканил като партньор Института по растителни генетични ресурси в Садово.
 
Специализацията е структурирана в два семестъра, като в първия студентите получават теоретични знания в 4 или 5 модула и 1 модул за чужд език, в зависимост от страната, в която се провежда обучението. През втория семестър работят върху написването на финален тезис.   
 
Камил Ритмайер даде насоки за разработването на учебната програма и нейните елементи - професионален профил, описание на учебните цели и резултатите от ученето.