80 кариерни консултанти обсъждат своята роля за реализацията на младите хора


 
Ролята на кариерния консултант за подобряване качеството на услугата, методи и инструменти за кариерно ориентиране, пазарът на труда от гледна точка на работодателите. Това са част от акцентите в програмата на двудневното национално обучение на кариерни консултанти, което се провежда във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Инициативата е в подкрепа на практикуващи специалисти в образованието: кариерни консултанти, работещи в Центрове за личностно развитие или в Кариерни центрове във висшите училища и в структурите на Агенцията по заетостта; психолози и педагогически съветници; учители, които осъществяват дейности по кариерно ориентиране; обучители в Агенции за подбор на персонала, консултанти в Центровете за професионално образование и обучение и консултанти от бизнес организации.

Координаторът на мрежата на кариерните консултанти, чиято дейност се администрира от Център за развитие на човешките ресурси, Красимира Димитрова приветства близо 80 участници от цялата страна, подчертавайки сътрудничеството между европейските мрежи. И добави, че неслучайно събитието е организирано в рамките на Глобалния месец на кариерата –инициатива в европейски мащаб, която цели да подчертае важността на кариерното ориентиране.

Тази година се навършват 30 г. от създаването на „Еврогайдънс“, чиято основна задача е да подпомага системата на кариерното ориентиране в България и Европа. През декември ще стартира национално изследване на отражението на Ковид кризата и войната в Украйна върху кариерното ориентиране в България.

Участниците в националното обучение се запознаха с актуална информация за Europass и е-Twining, получиха актуални данни за дейността на лицензираните от НАПОО центрове за информация и професионално ориентиране, решаваха казуси по групи.

http://euroguidance.hrdc.bg/news/natsionalno-obuchenie-na-karierni-konsultanti-23-25-noemvri-2022g-grad-plovdiv-2/