ВУАРР стартира прием на кандидатстудентски документи за летния семестър


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стартира кампания за прием на кандидат-студенти в летния семестър на учебната 2022/2023 г. за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Всички успешно дипломирани зрелостници или завършили бакалавърска степен могат да подават документи още сега, за да стартират обучението си през месец март.

Припомняме, че ВУАРР разкри пилотно 5 специализации по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“: Развитие на устойчиви общности, Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие, Интегрирано управление на околната среда за устойчиво развитие на ландшафта, Устойчиви общности за осъществяване на енергиен преход, Общество 5.0 и цифрова трансформация.

За прием в тях могат да кандидатстват студенти от всички бакалавърски програми във ВУАРР. Обучението е едногодишно, като вторият семестър ще се работи върху конкретни казуси от практиката в научноизследователско сътрудничество с институти, публични и частни организации, наречени „Живи лаборатории“ (Living Labs). Част от обучението ще бъде проведено и в партньорските университети от мрежата -  Словашки аграрен университет,  Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия и Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия.

График бакалаври

График магистри