ВУАРР получи програмна акредитация на докторска програма „Финанси и банково дело“


 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получи програмна акредитация на докторска програма „Финанси и банково дело“ от професионално направление 3.8 Икономика. Членовете на Акредитационния съвет дадоха обща оценка 8.70 по десетобалната система.
 
„През изминалия петгодишен период докторската ни програма се радва на значителен интерес от страна на представители на публичния сектор и бизнеса, както и на магистри от ВУАРР, и се надявам да продължи да се развива успешно“, коментира ректорът проф. д-р Марияна Иванова.
 
В образователна и научна степен „доктор” могат да се обучават български и чуждестранни граждани, завършили висше образование, степен „магистър”, в редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.