„Славейкова Библия“ за ректора на ВУАРР


Фототипно издание на „Славейкова Библия”, издадено през 2021 г., получи днес ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р Марияна Иванова. Оригиналният подарък бе поднесен от зам.-кмета на район „Северен“ доц. д-р Красимир Асенов по повод рождения й ден. 
 
„Цариградската Библия“, известна още като Славейковата, е първият цялостен превод на Новия и Стария завет на български език. Чрез превода и редакцията на тази библия се прокарва разбирането за единство на българската езикова граматична система. Ръководители на превода са Петко Р. Славейков и Албърт Лонг, в сътрудничество с Елиас Ригс и Христодул Сичан-Николов. Пълният превод е отпечатан в Цариград през 1871 г.
 
„Да бъде все така всеотдайна, енергична и предприемчива и да ръководи винаги толкова успешно висшето училище“, бе пожеланието на президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова към ректора. Проф. Иванова бе изненадана и с подаръци от целия екип.