Европейски алианс „ИНВЕСТ“ се разшири с още три университета


Европейски алианс „ИНВЕСТ“ се разшири с още три университета. Към консорциума се присъединяват Университетът в Реймс Шампайн-Арден, Франция (University of Reims Champagne-Ardenne), Университетът Милано Бикока (Università degli Studi di Milano Bicocca) и Университетът на Кордоба (University of Cordoba).

С единодушие ректорите на петте университета в Алианса - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив,  Словашки аграрен университет в Нитра, Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия, приеха включването на новите трима партньори.

Един от основните резултати на проекта е разработването на 10 бакалавърски специализации, 4 магистърски и 2 докторски програми. Целта е да се насърчи споделянето на добри практики и установяване на нови партньорства с университети и бизнес организации, включително за провеждане на практически обучения и стажове в чужбина.

Сайт на Invest - Alliance