График на учебния процес


График на учебния процес за зимен семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за зимен семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Магистър"

График на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Магистър"