График на учебния процес


График на учебния процес за учебната 2021/2022 година - ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за учебната 202/2022 година - ОКС "Магистър"


Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Бакалавър" - I-IV курс 

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Магистър" - семестър 1

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Магистър" - "Управление на селските райони" семестър 2

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Магистър" - семестър 3

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Магистър" НЕИКОНОМИСТИ - I курс

Изпитен график за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., ОКС "Магистър" след "Проф. бакалавър" - I курс