Ръководство

 
Основател на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ (1952-2020)


Проф. д-р инж. Димитър К. Димитров е известен преподавател и учен, автор на проекта и учредител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което е създадено през 1992 г. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на институции за висше образование.
Научната му продукция в областта на управление на висшето образование, управление на проекти, управление на агробизнеса е значителна. Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Национална борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза.


 
Президент

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА

тел. 032/ 960 360


e-mail: president@uard.bg 
Ректор

ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА

Автобиография

тел. 032/ 960 360

e-mail: rector@uard.bg    mivanova@uard.bg

Заместник-ректор

ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА КЮСКИЕВА-АРАБСКА

Автобиография

тел. 032/
960 360

e-mail: earabska@uard.bg

Заместник-ректор

Учебна дейност


ДОЦ. Д-Р БИСЕР КРЪСТЕВ

Автобиография

тел. 062/ 603 938

 
e-mail: bkrastev@uard.bg
Заместник-ректор

Акредитация, качество и научна дейност


ПРОФ. Д-Р ЗЛАТКА ГРИГОРОВА

тел. 032/ 960 360


e-mail: zgrigorova@uard.bg