Пробен достъп


Институционален пробен достъп до пълната колекция от списания на Taylor and Francis до 15.06.2016 г., организиран IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията.
За достъп до колекцията от 1997 г. към настоящия момент, последвайте: http://tandfonline.com


Тематичните колекции на Taylor & Francis
Около 2689 списания в 30 тематични колекции
 
Science & Technology Collections
Biological, Earth, Environmental & Food Sciences
Chemistry
Engineering, Computing & Technology
Mathematics & Statistics
Physics

Social Sciences & Humanities Collections
Anthropology & Archaeology
Arts & Humanities
Business, Management & Economics
Criminology & Law
Education
Geography, Planning, Urban & Environment
Library & Information Science
Media, Cultural & Communication Studies
Mental Health & Social Care
Psychology
Politics, International Relations & Area Studies
Sociology & Related Disciplines
Sport, Leisure & Tourism
Strategic, Defence & Security Studies

Medical Collections*
Allied & Public Health
Clinical Psychiatry and Neuroscience
General Medicine & Dentistry
Pharmaceutical Science & Toxicology
*Медицинските колекции са достъпи за университетите, профилирани в тази област.


Taylor and Francis Online: A User Guide
Librarians' Guide to Taylor and Francis Online