Пробен достъп


Библиотеката на ВУАРР чрез Български информационен консорциум осигурява пробен достъп до колекциите „Global Health“ и „Leisure Tourism“ от CABI от 15.10.2016 г. до 15.11.2016 г.

Базата данни „Global Health“ е посветена на общественото здраве, медицината и развитието на изследванията в тези области. Данните за нейното ежедневно актуализиране се извличат се от над 7000 списания, доклади, книги и конференции. „Global Health“ съдържа над 2.7 милиона записи от 1973 до наши дни, като около 190000 нови записи се добавят всяка година. Обхващат се публикации от над 100 страни и на 50 езика. Постоянно нараства пълнотекстовото съдържание - над 68000 материали от списания, конференции и доклади.

Базата данни „Leisure & Tourism“ обхваща всички аспекти на туризма, като: отдих, почивка, спорт, хотелиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, спорт,  изкуствата и развлечения. Включени са анализи, информационни връзки към ресурси и над
160000 резюмета на статии, добавени са и 2000 книги!