ИРИЗ


Институтът за регионални изследвания е основно звено на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Към страницата на института