EBSCO

 
От 23 януари до 23 март 2017 г. Български информационен консорциум  (БИК) организира временен достъп до новите бази данни „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate” на EBSCO за 31 библиотеки в страната, вкл. за библиотеката на ВУАРР, която е член на БИК.

Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate


Библиотека на ВУАРР - Пловдив