Мениджмънт на храните и храненето


Мениджмънт на храните и храненето

Специалността е с мултидисциплинарен характер и отразява връзката между управлението, контрола и качеството на храните, процеса на хранене и здравето на човека. Изучават се управленски подходи при храненето, храните и нутриентния им състав, контрола на качеството им, на хранителния прием, взаимодействията помежду им, както и със социалните и биологичните фактори и околната среда. Придобиват се умения за работа и изпълнение на задачи по управлението и оценяването на храненето и контрола на храните, научнопрактическа и консултативна дейност в областта на храненето и диететиката, разработване на препоръки за хранене.
Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт на храните и храненето”.Квалификационна характеристика Мениджмънт на храните и храненето

Учебен план Мениджмънт на храните и храненето - задочна форма - 3 семестъра


Учебен план Мениджмънт на храните и храненето - 2023 г.