Мениджмънт и бизнес психология


Мениджмънт и бизнес психология

Целта на обучението е подготовката на квалифицирани специалисти, които да познават добре и да могат да управляват икономическите процеси в различни организации. Завършилите придобиват умения да правят критичен анализ на принципи и процеси в областта на бизнес психологията, да водят преговори и притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на мениджмънта и психологията, включително свързани с най‑новите постижения в нея.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт и бизнес психология”.Квалификационна характеристика Мениджмънт и бизнес психология

Учебен план Мениджмънт и бизнес психология - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Мениджмънт и бизнес психология - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Мениджмънт и бизнес психология - задочна форма - след ОКС Професионален бакалавър