Текущи курсове

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” по учебна програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.
Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.) и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Р България – мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

***
Краткосрочни обучения - 30 часа

Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор
Агроекология
Пчеларство
Биологично пчеларство
Биологично земеделие

Дългосрочни обучения - 150 часа
Зеленчукопроизводство
Овощарство
Лозарство
Билкарство
Биологично земеделие
Животновъдство
Пчеларство
Биологично пчеларствоЗа допълнителна информация и записване:
Евгения Величкова
jeny_v@uard.bg
0882009582