Консултантски услуги


  • Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС;

  • Изготвяне на проектна документация /бизнес планове, апликационни форми, бюджети/;

  • Управление на проекти /мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др./;